Bärbar eller stationär dator?

De första datorerna för personligt bruk var stationära datorer, ofta med ganska hög vikt. Man ansåg lite skämtsamt att de var släpbara. Bärbara datorer kom fram mycket tidigt i datorvärlden, men hade i början besvärande hög vikt och besvärande kort batteritid.

För den som enbart arbetar på en stationär plats finns det vanligen ingen anledning att skaffa en bärbar. Om man skaffar en bärbar köper de allra flesta till en större bildskärm och ett fullstort tangentbord. På den bärbara finns ju redan skärm och tangentbord som man då inte utnyttjar men får betala för. De bärbara är oftast i ett högre prisläge än en stationär med motsvarande prestanda.
Å andra sidan har många begränsningar hos bärbara försvunnit genom produktutveckling. Ett exempel är batterierna, som utvecklats kraftigt de senaste åren.

Tidigare fanns det betydligt större möjligheter att lägga till perifera utrustningar på en stationär, där man kunde köpa instickskort och därmed förse datorn med exempelvis flera portar. Numera hanteras ju i princip all perifer utrustning via USB, så det är numera inte någon reell skillnad.

Man bör dock vara uppmärksam på att i en bärbar är det i princip inte möjligt att bygga ut det interna minnet, medan det på de allra flesta stationära är lätt gjort.