PC och Mac

Förkortningen PC betyder ju egentligen helt enkelt Personal Computer, personlig dator, det vill säga en mindre dator för hembruk. Nu finns det sedan många år en förskjutning i betydelsen, så att man gör en uppdelning mellan Mac och PC. Med Mac menar man då en dator tillverkad av företaget Apple med ett operativsystem OS, till exempel OSX.

Med PC menar man då en dator som tillverkats enligt specifikationerna från IBM. Som operativsystem används mest Windows, men det förekommer också andra, exempelvis Linux.

Om vi behåller den nyare definitionen och skiljer mellan Mac och PC så är det numera ganska små skillnader i prestanda och arbetssätt på själva datorn. Historiskt var Mac betydligt mer lättanvänd, och ägare av Mac uppvisar stor köptrohet. I dag är skillnaderna små, och moderna Mac har numera även Windows inbyggt, så att man kan köra en Mac i Windowsläge.

En orsak till det goda ryktet hos Mac kan vara att Apple aldrig släppt ut specifikationerna på hårdvaran. Det innebär att all periferiutrustning tas fram hos Apple eller i alla fall via dem, och det ger betydligt högre chans att dator och periferiutrustning passar ihop.

På PC-sidan blev hårdvarans specifikation publicerad av IBM, och det gör att en mycket stor mängd tillverkare gör både PC och periferiutrustning, vilket å andra sida ger många tillverkare och prispress.